Doradztwo

Planowanie i dokumentacja

Odpowiednie zaplanowanie transportu oraz komplet wymaganych dokumentów to bezpieczna i szybka podróż zwierzęcia.

W codziennej pracy związanej z transportem zwierząt, największą wagę przykładamy do szczegółowego zaplanowania przesyłki. Każda podróż musi uwzględniać terminarz jaki narzucają przepisy weterynaryjne kraju, do którego będziemy przewozić zwierzaka. Dlatego zawsze, wspólnie z właścicielem ustalamy jakie są wymogi dokumentacyjne, jakie testy oraz zabiegi wykonać oraz kiedy to zrobić, tak by zarówno procedury eksportowe oraz importowe przebiegały bez zakłóceń. Dotychczasowe doświadczenie pokazuje, że praktyka ta pozwala skrócić czas transportu do niezbędnego minimum, a co za tym idzie zredukować poziom stresu jaki towarzyszy zwierzęciu do możliwie najniższego poziomu. Jednocześnie, staramy się znaleźć takie połączenia, by w razie koniecznego transferu, czas oczekiwania na kolejny rejs był możliwie najkrótszy. Po uzgodnieniu daty wylotu, rezerwacja miejsca w samolotach jest dokonywana niezwłocznie, tak aby był odpowiedni margines czasu na uzyskanie wszystkich wymaganych zgód oraz potwierdzeń. Pozwala nam to także reagować z odpowiednim wyprzedzeniem, na wszelkie zmiany, które mogą być wynikiem przesunięć w rozkładach lotów lub na przykład niekorzystnym rezultatem badań weterynaryjnych