Usługi Celne

Odprawy celne

Zapewniamy pełny zakres obsługi celnej

Oprócz organizacji transportu lotniczego, pomagamy w załatwieniu wszelkich formalności związanych z odprawą celną oraz weterynaryjną. Udzielamy także pełnej informacji dotyczącej dokumentacji weterynaryjnej oraz wymagań importowych obowiązujących w kraju odbiorcy.