Warunki płatności

Warunki płatności

1. Z uwagi na indywidualny charakter każdego zlecenia oraz różny stopień jego skomplikowania, ceny usługi określane są indywidulanie. Zlecenia przyjmowane są w formie pisemnej  po wcześniejszym ustaleniu warunków realizacji  usługi.

2. Zleceniodawca ma możliwość wyboru formy płatności:

a) przedpłata – przelew krajowy zaksięgowanie do 2 dni roboczych

b) przedpłata – przelew zagraniczny zaksięgowanie do 4 dni roboczych (nadawca przelewu pokrywa wszystkie powstałe koszty – OUR )

c) przedpłata przelew krajowy – przez TPay (+ 1,0% prowizji) zaksięgowanie natychmiastowe

d) przedpłata przelew zagraniczny – przez TPay (+ 4,0% prowizji) zaksięgowanie natychmiastowe

d) przedpłata karta w walucie PLN – przez TPay (+ 1,5% prowizji ) zaksięgowanie natychmiastowe

e) przedpłata karta w walucie obcej – przez TPay (+ 4,0% prowizji ) zaksięgowanie natychmiastowe

e) płatność odroczona ( tylko po pozytywnym zweryfikowaniu przez nasz dział handlowy)

g) płatność gotówką przed realizacją zlecenia

h) płatność kartą w siedzibie firmy przed realizacją zlecenia

i) płatność BLIK-iem w siedzibie firmy

3. W przypadku płatności przez TPay zostanie wygenerowany link do transakcji,  który umożliwi opłacenie zlecenia. Taki link zostanie przesłany do zleceniodawcy środkiem komunikacji elektronicznej. Nie ma możliwości opłacenia zlecenia z poziomu strony internetowej https://mileinair.com/

4. W przypadku gdy klient zapłaci przez TPay i anuluje transakcję to koszt prowizji nie zostanie zwrócony.

5. System Tpay (tpay.com) jest systemem obsługi płatności dokonywanej on–line na rzecz Usługodawcy – Mileinair Sp. z o.o. Systemy Płatności Online – Płatność za pośrednictwem serwisu TPay.com, którego właścicielem jest Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000412357, numer NIP: 777-306-15-79, numer REGON: 300878437, kapitał zakładowy 5.494. 980,00 PLN – wpłacony w całości, prowadząca działalność pod adresem strony internetowej: https://tpay.com, posiadająca adres kontaktowy e-mail: kontakt@tpay.com; Płatności dokonywane za pośrednictwem tpay.com odbywają się za pośrednictwem protokołów szyfrowanych w oparciu o technologię SSL. System Tpay oferuje największą liczbę i różnorodność metod płatności oraz innowacyjne rozwiązania takie jak Tgate – Zintegrowana Bramka Płatności Kartami, nowy panel płatności czy Fastpass – pierwszy mobilny terminal BLIK w telefonie. Szeroki wachlarz ponad 300 sposobów zapłaty uzupełniają portfele elektroniczne, raty online, Premium SMS oraz płatność przez kod QR W przypadku wyboru jako metody płatności karty płatniczej/kredytowej lub przelewu elektronicznego za pomocą systemu tpay.com wymagana kwota zostanie automatycznie pobrana z rachunku Użytkownika. Płatności w Tpay to najwyższy poziom bezpieczeństwa potwierdzony uznanymi certyfikatami, elastyczność oraz wygoda użytkowania. Oferta handlowa w Tpay jest zawsze dostosowana do Twoich potrzeb. Polityką firmy KIP SA jest zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa płatności internetowych oraz gwarancja poczucia pewności – aby Klient mógł poczuć się pewnie korzystając z płatności od Tpay w serwisach internetowych.

6. Do opłat za usługi Zleceniobiorca naliczać będzie podatek od towarów i usług VAT w ustawowej wysokości.

7. Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę do wystawienia Faktur VAT bez podpisu osoby upoważnionej.

8. W przypadku odstąpienia od umowy, Zleceniodawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym fakcie Zleceniobiorcę w formie pisemnej lub elektronicznej przed realizacją zlecenia. Odstąpienie od umowy przez Zleceniodawcę  w trakcie realizacji zlecenia, będzie się wiązało z potrąceniem kwoty pomniejszonej o poniesione koszty

9. Reklamacje powinny być składane niezwłocznie po zakończeniu realizacji zlecenia, w formie pisemnej lub elektronicznej. Jeśli reklamacja będzie zasadna, zwrot środków nastąpi w całości lub pomniejszony o poniesiony przez Zleceniobiorcę koszt realizacji usługi.